Modulaarne nutikas robotplatvormi juhtsüsteem

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne

Eesmärk

Projekti eesmärk on mehitamata robotsõiduki juhtsüsteemi meetodite ja tehnoloogiate rakendusuuring ja testimine. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse suurus projektile on 67 900 eurot.

Projekti kirjeldus

Automatiseerimine traditsioonilistes valdkondades, näiteks mehitamata sõidukite kasutamisega, võimaldab tekitada läbimurde tootlikkuses, tõsta kvaliteeti ja oluliselt suurendada efektiivsust. Eelkõige siis kui protsessi tegevused on rutiinsed, korduvad kuid nõuavad kvalifitseeritud tööjõudu läbi viimiseks. Praegusel hetkel on robotsõiduk operaatori poolt juhitud ega suuda iseseisvalt toimida. Vajalik on järkjärgult manuaalne juhtimine asendada automaatse toimimisega. Esialgu tuleb arendada välja turvasüsteemid, seejärel on võimalik korduvaid operatsioone automatiseerida ja liikudada GPS järgi tööalas ringi ilma objektidega kokku põrkamata.

Uuringud hõlmavad riistvara, sensoorikat ja tarkvara. Keskkonna-mõõtetöödeks sobiv robotsõiduk vajab modulaarse ja kohanduva juhtsüsteemi tehnilist lahendust, mis võimaldab seda autonoomses režiimis kasutada ja navigeerida. Sealjuures robotsõiduk ei osale tavaliikluses vaid kinnisel alal ja tööprotsesse saab teostada öösel.

Tulemus

Rakendusuuringu projekti tulemusena on välja selgitatud ja valideeritud sellised optimaalsed põhimõtted ja lahendused, mis on:

  • võimelised koos töötama ja ülesannet täitma,
  • tootmiseks lihtsasti kättesaadavad,
  • kuluefektiivsed võimaldades edaspidi tootesse integreerituna hinnakonkurentsis püsida,
  • universaalsed ja vabavaralised ega sõltu seega konkreetsest arendajast.

Tulemuse baasil saab viia läbi tootearenduse müügikõlbuliku ja toodetava süsteemi loomiseks.